Historie zámku Konopiště

Původní stavba hradu se řídila vzorem francouzských pevností. Měla několik válcových věží, parkán, čtyři brány a padací most. Původní středověký hrad se pyšnil rovnou sedmi válcovitými věžemi. Mohutná pevnost měla před hradem hluboký příkop o šířce až dvacet metrů a byl vyzděný. Hradební zeď měla výšku okolo deseti metrů. Do hradu se vcházelo přes padací most. Prvními majiteli a zakladateli se ve třináctém století stali Šternberkové. O založení hradu se postaral Tobiáš z Bechyně, který se stal duchovním a roku 1278 pražským biskupem. Po jeho smrti zdědil panství jeho bratr Milota z Dědic, dále jeho syn Dobeš z Benešova. Ten se však věnoval duchovním povinnostem a neměl potomky. Majetek dokázal synovci Zdeslavovi ze Šternberka.

První zásahy do středověké stavby se provedly koncem 15. století a následně v 17. století. První velká přestavba se provedla během let 1604 – 1605. Tehdejší bohatá majitelka Dorota Hodějovská s manželem Přechem koupila většinu statků na Benešovsku. Přestavba byla uskutečněna v duchu renesance. Došlo ke zbourání severní části předhradí, široký vjezd nahradil vstupní bránu, byla snížena západní věž a upravily se i palácové interiéry.

V pobělohorském období zůstal hrad v hrozném stavu a chátral, v roce 1648 ho dokonce vyplenila švédská vojska. Ke změně došlo až po roce 1716, kdy se Vrtbové z Vrtby postarali o barokní vzhled, zámek se stal pohodlnějším a samozřejmě i dostatečně reprezentativním sídlem tehdejší šlechty. Pět věží ze sedmi bylo sníženo na výšku obytných budov a jižní křídlo se mohlo chlubit zdobenými místnostmi.

Roku 1887 zakoupil od Lobkoviců zámek a panství František Ferdinand d’Este. Došlo k přestavbě a vylepšení prostorů, aby zde mohl trávit čas se svou ženou Žofií Chotkovou a svou rodinou. Podle jeho přání se o velké úpravy postaral Josef Mocker. Došlo ke zboření menší věže, v předhradí se strhly hospodářské budovy, vznikl anglický park s Růžovou zahradou a skleníky. Interiéry se začaly plnit zajímavými uměleckými sbírkami a především trofejemi. Na zámek byla zavedena elektřina a vodovod. Císař si rovněž nechal vybudovat hydraulický výtah. Po jeho atentátu v roce 1914 a také po skončení první světové války roku 1921převzal zámek československý stát od dědiců a ten byl i s parkem částečně zpřístupněn pro veřejnost.

Během druhé světové války sídlil na Konopišti hlavní štáb jednotek SS. Po roce 1945 byl opět v provozu a sloužil k prohlídkám veřejnosti. Přestavba během osmnáctého a devatenáctého století proměnila Konopiště na zámek.

Majitelé zámku Konopiště v datech

Do roku 1590 patřilo sídlo Šternberkům, ti tady pobývali takřka 300 let. Následně se na zámku Konopiště střídali různí majitelé a šlechtické rody:
Arkleb z Kunovic (1590-1603)
Hodějovští z Hodějova (1603-1623)
Albrecht z Valdštejna (1623)
Michnové z Vacínova (1623-1673)
Jiří Ludvík ze Sinzedorfu (1673-1701)
František Karel Přehořovský z Kvasejovic (1701-1716)
páni z Vrtby (1716-1830)
Lobkovicové (1830-1887)
František Ferdinand d’Este (1887-1914).

František Ferdinand d'Este s rodinou

Roku 1921 přebral zámek československý stát a stal se i s parkem otevřený pro veřejnost. Výjimku tvořil pouze čas druhé světové války, kdy zde sídlil štáb jednotek SS.

Zámek Konopiště

mapa

Panel pro sdílení

Podpořte nás

Budeme rádi, když na svůj web umístíte odkaz na naše stránky.

zamekkonopiste.info

Zámek Konopiště